Przebieg egzaminu praktycznego na prawo jazdy.

Witam Cię w moim pierwszym wpisie na blogu. Chcę tu stworzyć miejsce, w którym osoby będące w trakcie kursu na prawo jazdy, będą mogły powtórzyć sobie przepisy ruchu drogowego oraz przyswoić porady jak zdać egzamin państwowy jak najszybciej.

Oczywiście zapraszam również osoby, które już posiadają prawo jazdy. Zawsze warto odświeżyć sobie wiedzę na temat kodeksu ruchu drogowego albo dowiedzieć się czegoś nowego i przydatnego o prowadzeniu pojazdu.

W pierwszym wpisie postaram się wyjaśnić, jak przebiega praktyczna część egzaminu państwowego na prawo jazdy. Wszystko zgodnie z ostatnią aktualizacją rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (z dnia 28 czerwca 2019 r.).

Jak przebiega egzamin praktyczny na prawo jazdy.

Najprościej rzecz ujmując egzamin praktyczny dzieli się na dwie części:

  • umiejętność wykonania podstawowych manewrów – przeprowadzana na placu manewrowym,
  • umiejętność jazdy w ruchu drogowym – przeprowadzana na drogach publicznych.

Pierwsza część egzaminu rozpoczyna się od przygotowania się do jazdy oraz sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

Pod tym długim i skomplikowanym terminem kryje się nic innego, jak sprawdzenie działania świateł oraz poziomów płynów (ewentualnie sygnału dźwiękowego). Zadanie to polega na tym, że system komputerowy ośrodka egzaminacyjnego wylosuje Ci dwa elementy, które musisz sprawdzić: jedno światło oraz jeden płyn lub sygnał dźwiękowy.

Po tym, jak egzaminator powie Ci co zostało wylosowane, musisz włączyć odpowiednie światło, wyjść z samochodu i sprawdzić jego działanie (ważne, żeby wiedzieć czy konkretne światło świeci się z tyłu czy z przodu pojazdu, żeby przypadkiem nie iść z tej strony, gdzie nie trzeba). Później, po otwarciu pokrywy silnika, musisz powiedzieć, w którym miejscu znajduje się sprawdzany płyn i wyjaśnić jak mierzy się jego poziom (ewentualnie zatrąbić – przy trafieniu na klakson).

Na wykonanie tych dwóch czynności masz maksymalnie 5 minut. Nie musisz sprawdzać ile faktycznie jest danego płynu, wystarczy wyjaśnić gdzie i jak takie sprawdzenie się wykonuje.

Pierwsze manewry za kierownicą.

I dopiero w tym momencie zaczniesz w końcu jeździć. Do wykonania na placu manewrowym będą dwa zadania:

  • ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (czyli popularny łuk),
  • ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu (tzw. górka).

Zadania te mają określone kryteria wykonania. Podczas jazdy po łuku musisz postępować według następujących punktów:

1) uruchomienie silnika pojazdu;
2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeżeli światła nie włączają się automatycznie;
3) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu;
4) płynne ruszenie:
a) zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku gdy jest uruchomiony,
b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
5) dla prawa jazdy kategorii AM* B1, B, C1, C, D1 – płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii AM* B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);

* Wyłącznie w przypadku egzaminu przeprowadzanego dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.

Czyli odpalasz auto, włączasz światła, rozglądasz się, czy można bezpiecznie ruszyć. Następnie ruszasz i przejeżdżasz łuk na pierwszym biegu, aż do zatrzymania w miejscu wyznaczonym. Potem przełączasz na bieg wsteczny i wracasz do punktu początkowego jadąc tyłem i obserwując tor jazdy przez lusterka i tylną szybę.

Podczas jazdy nie wolno Ci się zatrzymać poza polem zatrzymania wyznaczonym na początku i na końcu łuku, nie możesz uderzyć w pachołek i najechać na linię wyznaczającą łuk.

Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu.

 

Po wykonaniu tego zadania czeka Cię ruszanie na wzniesieniu. Manewr będzie oceniany według następujących kryteriów:

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga/uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go – nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A.

Jak wynika z tego opisu, nie możesz popełnić dwóch wymienionych wyżej błędów: silnik nie powinien zgasnąć oraz nie możesz stoczyć się więcej niż 20 cm. Czyli inne, nie do końca poprawne sposoby ruszenia nie powinny być traktowane jako błąd: jeśli dodasz za dużo gazu i przypalisz sprzęgło lub ruszysz z piskiem opon, egzaminator nie ma podstaw, aby nie zaliczyć manewru.

Ruszanie na wzniesieniu.

Ruszanie na wzniesieniu.

 

Jest jeszcze jedna istotna kwestia dotycząca stoczenia. Czasem komuś zdarzy się puścić sprzęgło do takiego poziomu, że samochód nie rusza, tylko powoli i delikatnie stacza się w tył. I w tym momencie zwykle pojawia się błąd, który sprawia, że manewr trzeba powtórzyć. Wielu kursantów, po stoczeniu się na 5 – 10 cm, od razu panicznie wciska hamulec, żeby nie zjechać dalej. Egzaminator w takim momencie musi kazać ruszanie powtórzyć, gdyż kursant zaczął je wykonywać, a potem, hamując, przerwał manewr.
Zamiast tego, gdy tylko poczujesz, że zaczynasz lekko się cofać, odpuść sprzęgło odrobinę do góry i dodaj więcej gazu. Samochód powinien wtedy najpierw zwolnić, a potem ruszyć do przodu. Jeśli stoczenie było minimalne, to ruszanie będzie zaliczone bez powtórki i dodatkowego stresu.

Jazda w ruchu miejskim.

Jeśli zaliczysz zadania egzaminacyjne na placu, rozpoczyna się dalsza część egzaminu, która będzie przeprowadzona na drogach publicznych, krótko pisząc – wyjeżdżasz na miasto.

W ruchu miejskim będziesz miał do wykonania serię zadań. Posłużę się tu tabelą, która dokładnie określa co będziesz musiał zrobić (zadania dla kategorii B pogrubiłem):

Tabela nr 7 – zadania egzaminacyjne

Poz. Zadania egzaminacyjne
1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.
2.
Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
3.
Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
4. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.
5. Przejazd przez skrzyżowania równorzędne.
6. Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
7. Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
8. Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.
9. Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*.
10. Przejazd przez przejścia dla pieszych
11.
Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM*** B i B1):
– prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
– skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
– równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.
12.
Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM***, B1 i B):
– możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (w szczególności bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki),
– zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego,
– miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.
13. Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*.
14. Przejazd przez tunel*.
15. Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego.
16. Wykonanie manewru wyprzedzania – jeżeli jest to możliwe.
17. Wykonanie manewru omijania – jeżeli jest to możliwe.
18. Wykonanie manewru wymijania (dla kategorii A1, A2, A przy prędkości co najmniej 50 km/h).
19. Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu.
20. Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo.
21. Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo.
22. Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.
23. Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy kategorii AM i T prawa jazdy.
24. Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM****, A1, A2 i A, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:
1) w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla;
2) manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.
25.
Rozprzęganie pojazdu przyczepą – zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub po wykonaniu zadań na placu manewrowym – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 7 minut.
Sposób wykonania zadania:
– zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,
– zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),
– odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),
– wysunięcie podpory, jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,
– rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),
– ustawienie pojazdu obok przyczepy.
26.
Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E); w zakresie prawa jazdy kategorii B i B+E osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie, kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h; w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana powinna utrzymywać prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego.
27. Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem (dotyczy
wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E,
C, C+E, D1, D1+E, D i D+E)
* Jeżeli są dostępne. Ocenę dostępności przejazdu przez torowisko kolejowe, skrzyżowanie
dwupoziomowe lub tunel położone w odległości większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania, dokonuje egzaminator biorąc pod uwagę w szczególności: przeciętny czas trwania jazdy w ruchu drogowym, ograniczenia w ruchu, natężenie ruchu, zdarzenia drogowe.
** Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.
*** Wyłącznie w przypadku egzaminu przeprowadzanego dla osoby niepełnosprawnej przy
użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.
**** Nie dotyczy egzaminu przeprowadzanego dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu
czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.

 

Wydaje się, że tych manewrów jest sporo, ale spokojnie, większość z nich wykonasz nieświadomie, po prostu jadąc i wykonując polecenia egzaminatora. Bo gdy np. egzaminator każe Ci wykonać skręt w lewo na drodze z kilkoma pasami ruchu, to skręcając wykonasz manewr zmiany pasa ruchu, manewr zmiany kierunku jazdy w lewo i dodatkowo przejazd przez skrzyżowanie odpowiedniego typu (np. z sygnalizacją świetlną, jeśli akurat w tym miejscu taka sygnalizacja występuje). Tak więc w ciągu kilkudziesięciu sekund będziesz miał zaliczone od razu 3 manewry.

W czasie trwania egzaminu, nawet się nie zorientujesz, kiedy będziesz miał wykonane praktycznie wszystkie manewry.

Co może i co musi egzaminator.

W tym punkcie występuje jeden z najpopularniejszych mitów powtarzanych przez kursantów. Mianowicie, sporo osób twierdzi, że polecenia wydawane przez egzaminatora mogą być podchwytliwe. Np. gdy jest zakaz skrętu w lewo, egzaminator wyda polecenie: proszę skręcić w lewo i to kursant musi zauważyć, że na tym skrzyżowaniu jest zakaz i wykonać skręt na następnym.

Jest to przekonanie błędne i sprzeczne z przepisami, ponieważ:

egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa;

Tak więc egzaminatorowi wolno wydawać tylko takie polecenia, które są zgodne z przepisami i tylko w taki sposób, aby kursant mógł je wykonać bezpiecznie, bez stwarzania zagrożenia.

Jak oceniany jest egzamin praktyczny w ruchu miejskim.

Egzamin zakończy się wynikiem pozytywnym, jeśli osoba egzaminowana wykona wszystkie przewidziane przepisami zadania.

Wynik negatywny będzie wtedy, jeżeli osoba egzaminowana popełni dwukrotnie błąd przy tym samym zadaniu (Egzaminator powinien na bieżąco informować o popełnionych błędach). Jeśli już raz usłyszałeś, że popełniłeś błąd przy jakimś manewrze, staraj się drugi raz wykonać go poprawnie.

Drugą przesłanką, do zakończenia egzaminu z wynikiem negatywnym, jest popełnienie błędu występującego w poniższej tabeli:

Tabela nr 1 – przesłanki skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego.
Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego.
1 Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego lub zachowanie osoby
egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym.
2 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
4 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.
5 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.
6 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia.
7 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.
8
Niezastosowanie się do:
8.1 sygnałów świetlnych,
8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
9
Niezastosowanie się do znaków:
9.1 „stop”,
9.2 „zakaz wjazdu…”,*
9.3 „zakaz skręcania w lewo”,
9.4 „zakaz skręcania w prawo”,
9.5 „nakaz jazdy…”*,
9.6 wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,
9.7 „linia podwójna ciągła”,
9.8 „zakaz ruchu”.
10
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
10.1 na skrzyżowaniu,
10.2 pojazdom szynowym,
10.3 rowerzystom,
10.4 podczas zmiany pasa ruchu,
10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
10.6 podczas włączania się do ruchu,
10.7 podczas cofania.
11 Naruszenie zakazu zawracania.
12 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
13 Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14
Naruszenie zakazu wyprzedzania:
14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
14.4 na skrzyżowaniach,
14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
15 Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”.
16 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
17 Spowodowanie znaczącego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.
18 Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy czy nie zbliża się pojazd szynowy.
* Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

 

Są to błędy, które stwarzają największe zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, dlatego nie można ich popełnić ani razu.

Czas trwania egzaminu.

Minimalny czas trwania egzaminu na kategorię B oraz B1 wynosi 40 minut (jednak może zostać skrócony do 25 min., pod warunkiem, że kursant wykonał wszystkie zadania egzaminacyjne i egzamin zakończy się wynikiem pozytywnym). Maksymalny czas egzaminu nie jest określony, więc jeśli np. będziesz bardzo długo stał w korku, egzamin może trwać nawet ponad godzinę.

Jeśli doczytałeś do tego momentu, bardzo Ci dziękuję, bo wyszedł z tego dosyć obszerny wpis. Jak znasz kogoś, kto będzie niebawem zdawał egzamin na prawo jazdy, podziel się z nim tym artykułem, niech wie dokładnie, co będzie go czekać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *