Wszystko o zawracaniu.

Dziś będzie na temat manewru, z którym zazwyczaj jest dużo kłopotów – zawracaniu. Kiedy można zawracać? Jakie znaki zabraniają wykonania tego manewru? Wszystkiego dowiesz się z dzisiejszego wpisu. Postarałem się zebrać w jednym miejscu wszystkie informacje, na temat tego manewru, łącznie ze znakami i odpowiednimi fragmentami Ustawy – Prawo o Ruchu Drogowym.

Jak to jest z tym zawracaniem?

Można zawracać wszędzie, w odpowiednich warunkach i po upewnieniu się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa, ani utrudnienia innym uczestnikom ruchu, zawczasu sygnalizując manewr, z wyjątkiem miejsc, w których jest to zabronione.

Ustawa mówi nam dokładnie:

Art. 22. 1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.
5. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.
Na temat zakazu zawracania, przepisy mówią:
6. Zabrania się zawracania:
1) w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej,
2) na autostradzie,
3) na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego,
4) w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.

Po pierwsze: znaki.

I to by było na tyle, jeśli chodzi o ogólne informacje na temat tego manewru. Teraz przejdę do tego, jak ma się sytuacja ze znakami.
Znaków, które zabraniają zawracania jest kilka i każdy powinien je wszystkie znać. Zabrania się zawracania przy znakach zakazu:

B-23 – zakaz zawracania.

Zakaz ten zabrania zawracania od miejsca jego ustawienia, do najbliższego skrzyżowania, łącznie z tym skrzyżowaniem. Za znakiem B-23 można natomiast skręcać w lewo.

B-21 – zakaz skrętu w lewo.

Znak ten zabrania zawracania tylko na najbliższym skrzyżowaniu. Można natomiast zawrócić na odcinku drogi pomiędzy znakiem a skrzyżowaniem.

Znaki nakazu pozwalają na jazdę tylko i wyłącznie w kierunku wskazanym na znaku, więc również zabraniają zawracania. Są to znaki:

C-1 – nakaz jazdy w prawo przed znakiem.

 

C-2 – Nakaz jazdy w prawo za znakiem.

 

C-3 – Nakaz jazdy w lewo przed znakiem.

 

C-4 – Nakaz jazdy w lewo za znakiem.

 

C-5 – nakaz jazdy prosto.

 

C-6 – nakaz jazdy prosto lub w prawo.

 

C-7 – nakaz jazdy prosto lub w lewo.

 

C-8 – nakaz jazdy w prawo lub w lewo.

Zawracanie może być również zabronione przez zastosowanie znaków poziomych:

P-4 – linia podwójna ciągła.

Znak ten zabrania najeżdżania i przejeżdżania przez linię, więc uniemożliwia również wykonanie zawracania.

 

P-8a – strzałka kierunkowa na wprost.

 

Znak ten zezwala na jazdę prosto z pasa ruchu, na którym został umieszczony, więc zabrania zawracania.

Po drugie: sygnalizacja.

W związku z tym, że sygnały świetlne kierunkowe, podobnie jak znaki nakazu, zmuszają nas do jazdy zgodnie z kierunkiem strzałki podanym na sygnalizatorze, część z nich również zabrania zawracania.

 

S-3a – sygnalizator kierunkowy na wprost i w lewo.

 

S-3b – sygnalizator kierunkowy na wprost i w prawo.

 

S-3c – sygnalizator kierunkowy na wprost.

 

S-3d – sygnalizator kierunkowy w prawo.

 

S-3e – sygnalizator kierunkowy w lewo.

 

S-3h – sygnalizator kierunkowy w lewo i w prawo.

Gdzie można zawracać?

Teraz przejdę do znaków i sygnalizatorów, gdzie zawracanie jest dozwolone:

P-8b – strzałka kierunkowa w lewo.

Można zawracać z pasa ruchu oznaczonego znakiem P-8b, pod warunkiem, że będzie to lewy skrajny pas oraz że wcześniej zawracanie nie było zabronione znakiem zakazu B-23 i nie ma na tym pasie sygnalizatora S-3e.

 

P-8c – strzałka kierunkowa do zawracania.

Strzałka kierunkowa P-8c wyznacza oddzielny pas do zawracania, więc jest on przeznaczony specjalnie do wykonania manewru, którym się dziś zajmuję.
Na pasie ruchu może występować również połączenie kilku strzałek, np. do jazdy prosto i w lewo. W takiej sytuacji można będzie zawracać z lewego skrajnego pasa, jeśli połączone strzałki będą dopuszczać skręt w lewo lub zawracanie.

 

F-10 – kierunki na pasach ruchu.

Można zawracać z lewego skrajnego pasa oznaczonego w ten sposób, pod warunkiem, że wcześniej nie było znaku B-23 lub sygnalizatora kierunkowego S-3a.

 

F-11 – kierunki na pasie ruchu.

Przy znaku F-11 obowiązuje dokładnie ta sama reguła, co przy F-10. Oraz oba te znaki działają analogicznie jak strzałki namalowane na jezdni.

A teraz sygnalizatory, przy których można wykonać zawracanie:

 

S-1 – sygnalizator ogólny z sygnałami do kierowania ruchem.

Można zawracać przy sygnalizatorze ogólnym, jeśli zawracanie nie zostało zabronione znakiem B-21 lub B-23.

 

S-2 – sygnalizator z sygnałem dopuszczającym skręcanie w kierunku wskazanym strzałką.

Można zawracać przy sygnalizatorze warunkowym, w przypadku gdy nie zostało to zabronione znakiem B-23.

Sygnalizator S3-g – nakazujący zawracanie.

 

Sygnalizator S3-f – nakazujący zawracanie lub skręt w lewo.

Można zawracać przy sygnalizatorach kierunkowych S3-f i S3-g.

Mam nadzieję, że ten wpis pozwoli Ci raz na zawsze usystematyzować wiedzę, na temat manewru zawracania. Manewr ten jest obowiązkowy na egzaminie praktycznym, więc warto by było wiedzieć, gdzie można go bezpiecznie wykonać. Jeśli uważasz, że informacje tu zawarte mogą być dla kogoś pomocne, proszę podziel się tą wiedzą ze znajomymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *